Seksuoloog Ieper Joyce Hardy

Lezingen en Vormingen


Seksuele vorming

 

De vorming wordt in samenspraak opgesteld naargelang de noden en plannen van uw organisatie. Daarbij kan het onder andere gaan over de seksuele anatomie, anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, verliefdheid en relaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele oriëntatie, de invloed van media en taboes.

 


Lezingen

 

De lezing wordt individueel opgesteld naargelang uw vraag.